Power Plant status on February 01 2015

Power Plant status on February 01 2015

 
       

1) Ongrid hydropower plants

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

Mukungwa

12

 

2

Ntaruka

11.25

 

3

Gisenyi

1.2

 

4

Gihira

1.8

 

5

Murunda

0.1

 

6

Rukarara 1

9

 

7

Rugezi

2.2

 

8

Keya

2.2

 

9

Nkora

0.68

 

10

Cyimbili

0.3

 

11

Mazimeru

0.5

 

12

Nshili1

0.4

 

13

Musarara

0.4

 

14

Mukungwa 2

2.5

 

15

Rukarara 2

2.2

 

16

Giciye

4

 

17

Nyabarongo 1

28

 

 

Total 1

78.73

 
       
       

2) Ongrid Thermal/diesel power plants

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

Jabana 1

7.8

 

2

Jabana 2

20

 

3

SES KSEZ

10

 

 

Total 2

37.8

 
       

3) )Thermal /methane gas power plants

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

KP1

3.6

 

 

Total 3

3.6

 
       

4) Solar power plants

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

Jali

0.25

 

2

GigaWatt /Rwamagana

8.5

 

 

Total 4

8.75

 
       

5) Offgrid hydropower plants

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

Nyamyotsi I

0.1

 

2

Mutobo

0.2

 

3

Agatobwe

0.2

 

4

Nyamyotsi II

0.1

 

5

Janja

0.2

 

6

Nyabahanga

0.2

 

7

Nyirabuhombohombo

0.5

 

8

Gashashi

0.2

 

 

Total 5

1.7

 
       

6) Offgrid thermal power plants

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

SES CIMERWA

14

 
       

7) Imports

 
 

No

Plant name

Installed capacity (MW)

 

1

Ruzizi 1

3.5

 

2

Ruzizi 2

12

 

 

Total 6

15.5

 
       

 

Grand total

160.08

 
Copyright © 2018 Rwanda Energy Group Limited . All Rights Reserved.